Velkomst til den unge

Vi ønsker dig “Velkommen”

Opholdsstedet Herbertgaard er et socialpædagogisk opholdssted i Nordjylland.

Her er plads til 8 børn/unge – piger og drenge i alderen 12 -18 (23) år.

Opholdsstedet Herbertgaard skal ses som et hjem i ordets mest positive betydning. Her er husrum og hjerterum og gode muligheder for at udvikle og uddanne sig på alle livets områder.

Her er de bedste muligheder for at starte på en frisk – og til at komme i gang med skolegang/uddannelse som lige passer til dig – med nye udfordringer og med hjælp og støtte så målene kan realiseres.

Så snart du er flyttet ind på Opholdsstedet Herbertgaard, er du med til at opbygge nye kammeratskaber med de andre på stedet, lære nye ting og tillægge dig nye vaner og måske kvitte nogle af de gamle. Du kan komme i gang med at bestemme og værksætte nye planer for fremtiden.

Alle der bor på Opholdsstedet Herbertgaard deltager i skoleundervisning eller arbejde/praktik i dagtimerne.
I fritiden er der mange forskellige aktiviteter i nærområdet som f.eks. sportsklubber, rideskole, fitnesscenter, oplevelser i naturen, køre cross og andre kreative aktiviteter.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os