Velkomst til den unge

Vi ønsker dig “Velkommen” Opholdsstedt Herbertgaard er et socialpædagogisk opholdssted i Nordjylland.

Her er plads til 8 børn/unge – piger og drenge i alderen 12 -18 (23) år.

Opholdsstedet Herbertgaard skal ses som et hjem i ordets mest positive betydning. Her er husrum og hjerterum og gode muligheder for udvikle og uddanne sig på alle livets områder.

Her er de bedste muligheder for at starte på en frisk – og at komme i gang med skolegang/uddannelse som lige passer til dig – med nye udfordringer og med hjælp og støtte så det kan blive til nået.

Så snart du er flyttet ind på Opholdsstedet Herbertgaard, er du med til at opbygge nyt – kammeratskab med de andre på stedet, lære nye ting og tillægge dig nye vaner og måske kvitte nogle af de gamle. Du kan komme i gang med at bestemme og værksætte nye planer for fremtiden.

Alle der bor på Opholdsstedet Herbertgaard deltager i skoleundervisning eller arbejde/praktik i dagtimerne.
i fritiden er der mange forskellige ting at fortage sig, fx sportsklubber, rideskole, fitnesscenter, oplevelser i naturen, køre cross, kreative aktiviteter, osv.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os