Pris

Den månedlige betaling for opholdet på Opholdsstedet Herbertgaard, udgøre pr. 01/01-2020 72.200,00kr

Opholds betalingen dækker Opholdsstedet Herbertgaards aktiviteter og behandlingsprogram samt lommepenge, kost, tøjpenge og logi (vejledende sats).

Opholds betalingen dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller, psykologisk behandling.

Ved indflytning aftales etablering mellem den anbringende kommune og Opholdsstedet Herbertgaard. Anbringende kommune forpligter sig til løbende at deltage i opfølgnings – og evalueringssamtaler mellem barnet/den unge og Herbertgaard personale i forhold til handleplanen.

Samarbejdsaftalen kan opsiges fra begge parter med en måneds varsel, til den 1 i måneden.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os