Målsætning

Opholdsstedet Herbertgaards formål er, at tilbyde udsatte børn og unge et trygt og overskueligt hverdagsmiljø i hjemlige, hyggelige og familiære rammer.

Børn og unge med sociale, psykiske adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer, samt opmærksomhedsforstyrrelser med udadreagerende impulsadfærd.

Ud fra en anerkendende relationsorienteret pædagogik, giver Opholdsstedet Herbertgaard socialpædagogisk støtte til børnene og de unge. Det er medvirkende til at give dem en positiv udvikling, hvor de vil tilegne sig større indblik i egne ressourcer. Samtidig lærer de at forholde sig til sig selv og omverdenen.

Vi sætter fokus på, at skabe trygge rammer med en fast, klar og forudsigelig struktur i hverdagen med synlige og tydelige voksne. Dels gennem praktisk indlæring, naturoplevelser, fritidsaktiviteter og dels gennem leg i samspil med, eller uden voksne, andre børn og unge. Netværk til både familie, skole, fritidsaktiviteter, fritidsarbejde og lokalsamfundet skal prioriteres højt, da relationerne til omverden er en væsentlig del af børnene/de unges liv.

På Opholdsstedet Herbertgaard præger vi børnene/den unge med en humoristisk og entusiastisk tilgang. Det oplever vi som smittende og livsbekræftende.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os