Målgruppe

Anbringelsen er i henhold til serviceloven § 66 nr. 5 og § 76

Aldersgruppe 12 – 18 år (23)

Opholdsstedet Herbertgaards tilbud henvender sig til børn og unge som er normalt begavede, men kan have indlæringsmæssige problemer. Vi modtager børn og unge under de tre kategorier; Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse og Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.
Herunder kan der, udover den overordnede problemstilling, være adfærdsmæssige, sociale og psykiske problemer som f.eks.:

  • Angst
  • ADHD
  • Selvskadende adfærd
  • Opmærksomhedsforstyrrelser med udadreagerende impulsadfærd
  • Børn og unge som befinder sig i, eller har kendskab til den kriminelle verden
  • Børn og unge med et begyndende, eller mindre stofmisbrug

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os