Indflydelse

Barnets/den unges indflydelse.

Ud fra handleplan og pædagogisk kendskab til barnet/den unge, bliver der lavet delmål for barnet/den unge. Kontaktpædagogen har udviklingssamtaler med barnet/den unge hvor de sammen finder delmålene, der skal fokuseres på i den næste periode.

Der bliver indsat lommepenge på barnets/den unges lommepengekonto 1 gang om ugen. Efter aftale kan barnet/den unge få hjælp til at spare op til ferie, gaver, større indkøb, osv.

Barnet/den unge får indsat tøjpenge på deres tøjpenge konto 1 gang om ugen. Tøjindkøb forgår sammen med kontaktpædagogen.

Opholdsstedet Herbertgaard holder hvert år en sommerfest og til jul en julehygge dag, hvor forældre og søskende bliver inviteret. Her får vi noget godt at spise, vi har små konkurrencer, lidt boldt spil, og får snakket og hygget sammen.

Efter aftale kan barnet/den unge tage på besøg, eller få besøg af venner/veninder/kæreste.

Barnet/den unge har fast vaskedag.

Barnet/den unge har i løbet af ugen nogle praktiske gøremål i forbindelses med måltider og rengøring.
Ønsker til madplanen kan komme fra alle, bare det er en sund og varieret kost.

For barnet/den unge betyder det, at de har nogle praktiske gøremål, at man “byder ind”, man betyder noget og man har en funktion. En følelse mange af disse børn og unge ikke har haft før, men som de oplever positivt, og det giver dem mod på mere, og bidrager til større selvværd. Det giver en ansvarsfølelse, der gør at man behandler huset som sit eget og dermed også passer på det, og derved lærer barnet/den unge også at gøre rent og lave mad.

Hver 14 dag bliver der afholdt husmøde, hvor alle børn/unge på Herbertgaard deltager, sammen med de pædagoger der er på arbejde. Disse husmøder bliver styret af børnene/de unge, de laver selv dagsorden, og tager referat af mødet.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os