Hverdagen

Hverdagen på Opholdsstedet Herbertgaard er struktureret, således at den er så forudsigelig som muligt, med en vis rytme og regelmæssighed. Børnene/de unge på Opholdsstedet Herbertgaard får opsat individuelle rammer som de kan stole på, uanset hvordan de har det eller hvordan de opfører sig. Det skaber tryghed, og tryghed giver mulighed for udvikling.

Hverdagen på Opholdsstedet Herbertgaard er præget af individuelle planer for beboerne som har skole, arbejde, fritidsarbejde og fritidsinteresser at passe.
Barnet/den unge inddrages meget i forhold til, hvordan deres hverdag skal se ud.

Efter skoletid byder Opholdsstedet Herbertgaards inde-og udendørs areal, på rigtig mange muligheder for at udnytte sin fritid til fysiske udfoldelser og udfordringer hvor kun ens fantasi sætter grænser.

Vi har fodboldbane, mulighed for alverdens boldspil, køre crosser/ATV, reparere og vedligeholde crosser, trampolin, cykelture, bålplads, bordtennis, floorball, kreative aktiviteter osv.

1 gang om ugen har vi en fælles aktivitet. f.eks. en tur i svømmehallen, motionscenter osv. Dertil ligger vi stor vægt på at alle vores børn/unge har fritidsaktiviteter udenfor Opholdsstedet Herbertgaard f.eks. Sportsklubber, Spejder, aftensskole tilbud osv.

Rammen for hverdagen kan i store træk ridses op således:

  • Kl. 6.00 – 8.00 Vækning, andre morgenrutiner og morgenmad.
  • Kl. 8.00 – 15.00 Skole – arbejde.
  • Kl. 14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe, planlægning af eftermiddagen og aftens ønsker.
  • Kl. 15.00 – 16.00 Stille time, lektiehjælp.
  • Kl. 17.00 Vi laver aftensmad.
  • Kl. 18.00 Aftensmad.
  • Kl. 19.00 – 22.00 Aftenshygge, fritidsaktiviteter.
  • Kl. 22.00 – 22.30 Der siges godnat og barnet/den unge skal være på værelset. (Afhænger af alderen)

Weekender og ferie

Der er mulighed for hjemrejser i weekenderne efter individuelle aftaler. Det tilstræbes at alle børn/unge på Opholdsstedet Herbertgaard tager hjem på weekend besøg ca. 2 gange på en måned, for at opretholde en kontinuerlig kontakt med familien og venner.

I nogle tilfælde ser vi dog, at det kan være gavnligt for det enkle barn/unge, at blive på Opholdsstedet Herbertgaard, i weekenderne og ferie i en længere periode, på grund af udfordringer i hjemmet.

Weekenden starter fredag efter skole og slutter søndag eftermiddag. I weekenderne hygger vi os og slapper af med aktiviteter som børnene/de unges ønsker.

Opholdsstedet Herbertgaard er altid åben – det er børnene/de unges hjem.

Opholdsstedet Herbertgaard arrangerer årligt i skoleferierne:

  • En uges vinterferie
  • En uges sommerferie

Det er ikke tvungent at tage med på ferie, men på den anden side, er det godt for fællesskabet på Opholdsstedet Herbertgaard, at børn, unge og voksne, er sammen med hinanden på en anden måde, end i hverdagen.

Derudover har vi i sommerperioden mulighed for ”Ud i det blå ture” i Danmark.

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er sat i højsæde på Opholdsstedet Herbertgaard.

Vi ser ofte at børn/unge har uhensigtsmæssige madvaner, som har negativ indflydelse på deres udviklings muligheder og adfærd.
Kosten er menneskers brændstof. Vi lægger stor vægt på en sund og varieret kost – hvor vi bestræber os på at bruge gode og sunde råvarer. Udvikling kræver energi.

Vi er af den overbevisning at der er en sammenhæng mellem vores fysiske konstitution, vores adfærd og energi og at gode og sunde kostvaner er med til at skærpe vores indlæringsevne.

Samtidig skal måltiderne på Opholdsstedet Herbertgaard være et hyggeligt samlingspunkt for både børn/unge og voksne, hvor alle på skift deltager aktivt i madlavningen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os