Herbertgaard

Socialpædagogisk opholdsted for børn og unge

null

Pædagogik

null

Hverdagen

null

Sagsbehandler

TRYGHED – STRUKTUR – NÆRVÆR

Socialpædagogisk opholdssted for unge med bl.a. misbrug, § 66 nr. 5 og § 76 i Brønderslev & Nordjylland

Opholdsstedet Herbertgaard er et socialpædagogisk opholdssted i naturskønne Jerslev i Brønderslev kommune i Nordjylland, hvor vi har fokus på § 66 og § 76. Opholdsstedet Herbertgaard har fokus på børn og unge med bl.a. misbrug i alderen 12 til 18 år (23 år).

Herbertgaards tilbud henvender sig til børn og unge som igennem opvæksten har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb – fysisk såvel som psykisk. Tilbuddet henvender sig til børn og unge som er normalt begavede, men kan have en række af indlæringsmæssige eller adfærdsmæssige problemer.

Vi anser hvert enkelt individ som et unikt menneske, der har krav på omsorg, inddragelse og anerkendelse. Vi tror på, at kontinuiteten i anbringelsesforløbet hos os, er en afgørende faktor for, at den unges trivsel ikke belastes yderligere. Du kan læse mere om Herbertgaards værdier her.

Det socialpædagogiske opholdssted Herbertgaard, modtager børn og unge med adfærdsmæssige, sociale og psykiske problemer som f.eks.:

  • Angst
  • ADHD
  • Selvskadende adfærd
  • Opmærksomhedsforstyrrelser med udadreagerende impulsadfærd

Børn og unge som befinder sig i, eller har kendskab til, den kriminelle verden med et begyndende eller mindre misbrug.

Opholdssted med rolige omgivelser

Det er kendetegnende for børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb, at de har svært ved at skabe positive sociale kontakter.
De kan have et urealistisk forhold til virkeligheden og stor følelsesmæssig sårbarhed. Andre kendetegn kan være automatisk negativ tænkning, lavt selvværd, tilknytningsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder samt manglende identitet, integritet og tiltro til voksne.

Et socialpædagogisk opholdssted, der skaber trygge rammer

Rammerne for Opholdsstedet Herbertgaard er et nedlagt landbrug på 450 m2 med beliggenhed i et naturskønt område lidt uden for Jerslev i Nordjylland. Opholdsstedet Herbertgaard ligger i et lille lokalsamfund med gode muligheder for samarbejde med skole, specialskole, fritidsaktiviteter, fritidsarbejde, praktikpladser og meget mere.

Der er desuden rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer i byen. På ejendommen er der gode muligheder for aktiviteter ude og inde, så der er plads til at dyrke personlige interesser.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der opfylder § 66 nr. 5 og § 76 under serviceloven. Læs mere her.

Et socialpædagogisk opholdssted, der skaber trygge rammer

Rammerne for Opholdsstedet Herbertgaard er et nedlagt landbrug på 450 m2 med beliggenhed i et naturskønt område lidt uden for Jerslev i Nordjylland. Opholdsstedet Herbertgaard ligger i et lille lokalsamfund med gode muligheder for samarbejde med skole, specialskole, fritidsaktiviteter, fritidsarbejde, praktikpladser og meget mere.

Der er desuden rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer i byen. På ejendommen er der gode muligheder for aktiviteter ude og inde, så der er plads til at dyrke personlige interesser.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der opfylder § 66 nr. 5 og § 76 under serviceloven. Læs mere her.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os