Opholdstedet Herbertgaard i Jerslev Nordjylland, byder velkommen

Opholdsstedet Herbertgaard er et socialpædagogisk opholdssted, med fokus på børn og unge i alderen 12 til 18 år.

Børn/unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer som f.eks: Angst, ADHD, OCD, Personlighedsforstyrrelser, Selvskadende adfærd, Kontaktforstyrrelser med udadreagerende impulsadfærd, Børn/unge som befinder sig i/har kendskab til den kriminelle verden med et begyndende eller mindre stofmisbrug, Domsanbragte.

Børn/unge, som igennem opvæksten har været udsat for omsorgsvigt, overgreb fysisk som psykisk. Det er kendetegnende for disse børn/unge, at de har svært ved at skabe positive sociale kontakter. De kan have et urealistisk forhold til virkeligheden. Stor følelsesmæssig sårbarhed, samt automatisk negativ tænkning, lavt selvværd, manglende identitet, integritet og tiltro til voksne.

Opholdsstedet Herbertgaards rammerne er et nedlagt landbrug på 450 m2, med beliggenhed i et naturskønt område, lidt uden for Jerslev i Nordjylland. Opholdsstedet ligger i et lille lokalsamfund, med gode muligheder for samarbejde med skole, specialskole, fritidsaktiviteter, fritidsarbejde, praktikpladser, osv., samt at indgå i sociale arrangementer i byen. På ejendommen er der gode muligheder for aktiviteter ude og inde. Her er der plads til at dyrke sine interesser.

Opfylder paragraf 66 og 76

Vi er et socialpædagogisk opholdssted der opfylder paragraf 66 og 76 i serviceloven. Vi anser hvert enkelt individ som et unikt menneske, der har krav på omsorg, inddragelse og anerkendelse. Vi tror på at kontinuiteten i anbringelseforløbet hos os, er en afgørende faktor for  at den unges trivsel ikke belastes yderligere.